پیشنهاد ویژه

محصولی برای نمایش وجود ندارد!

آی سی

جدید

ای سی IC DT8211A

29,000تومان
جدید

ای سی IC D9329A

25,000تومان
جدید

ای سی IC FDS4435BZ

29,000تومان
جدید

ای سی IC 2462C

24,000تومان
جدید

ای سی IC RT9027B

23,000تومان
جدید

ای سی IC APL5605

24,000تومان
جدید
جدید
جدید

ای سی IC APL5912

18,000تومان
جدید

ای سی IC LM358ADT

19,000تومان
جدید

ای سی IC AO4712

22,000تومان
جدید

ای سی IC AO4466

28,000تومان
جدید

ای سی IC 4800B

28,000تومان
جدید

ای سی 6545

22,000تومان
جدید

ای سی IC ISL6312

69,000تومان
جدید

ای سی IC RT9199

19,000تومان
جدید
جدید
جدید
جدید

ای سی IC RT8876A

33,000تومان
جدید

ای سی IC KB926QF CO

180,000تومان
جدید

ای سی APW7120

29,000تومان
جدید

ای سی IC ISL95863

89,000تومان
جدید

ای سی ITE IT8995E-128

290,000تومان
جدید

ای سی ITE IT8728F

105,000تومان
جدید

ای سی ITE IT8718F-S

105,000تومان
جدید

ای سی IC ITE IT8892E

110,000تومان
جدید
جدید
جدید

ابزار و تجهیزات

آیتمی برای نمایش وجود ندارد!

ترانزیستور

image
image

خازن

جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید

جدیدترین کالاها

جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید

ای سی IC DT8211A

29,000تومان
جدید

ای سی IC D9329A

25,000تومان
جدید

ای سی IC FDS4435BZ

29,000تومان
جدید

ای سی IC 2462C

24,000تومان
جدید

ای سی IC RT9027B

23,000تومان
جدید

ای سی IC APL5605

24,000تومان
جدید
جدید
جدید

ای سی IC APL5912

18,000تومان
جدید

ای سی IC LM358ADT

19,000تومان
جدید

ای سی IC AO4712

22,000تومان
جدید

ای سی IC AO4466

28,000تومان
جدید

ای سی IC 4800B

28,000تومان
جدید
جدید

ای سی 6545

22,000تومان
جدید

ای سی IC ISL6312

69,000تومان
جدید

ای سی IC RT9199

19,000تومان
جدید
جدید
جدید
جدید

ای سی IC RT8876A

33,000تومان

دیود

آیتمی برای نمایش وجود ندارد!

برندهای ویژه

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand

آخرین اخبار

آیتمی برای نمایش وجود ندارد!